Kovorac en de sk

Realizácia

Každú objednávku:

- zameriame
- vypracujeme grafický návrh
- vypracujeme cenovú ponuku
- povrchovo upravíme
- kompletne namontujeme a odovzdáme zákazníkovi